Cкинути

Новини

З НІЖИНА ДО ЛЬВОВА ЗА ДОСВІДОМ

З 30 жовтня по 1 листопада у Львові проходив міжнародний форум індустрії, туризму та гостинності. Його учасники – провідні туристичні фірми не лише України, а й ближнього зарубіжжя.

Студенти Ні́жинського держа́вного університе́ту для "Ніжин туристичний"

Текст про Ніжин перекладено з української на англійську мову студентами 5 курсу факультету іноземних мов Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя (випуск 2017 року) і відкориговано старшим викладачем С.П.Сборик та доцентами А.М.Трибуханчиком та І.К.Харитоновим.