Літописне м. Уненіж – ур. Комуна (Городок)

Датування: ХІІ-ХІІІ ст
Охоронний № : 551
Адреса: Східна околиця м. Ніжина, по дорозі на с. Липів Ріг та на південь від Козирівського кладовища
Доба: Давньоруська;
Категорії: Пам'тки археології;

Поселення на території ур. Комуна (Городок) в історіографії ототожнюється з літописним м. Уненіжом згаданим під 1147 р. Дане поселення розташоване на правому березі р. Остер біля вигону русла річки. Так зване городище зайняте руїнами маєтку Шепеля, його площа 1 га. Посад який розташований довкола городища займає площу бл. 20 га.

Урочище Комуна (Городок) на останці мису корінної тераси правого берега р. Остер (висота 4 – 5 м), серед заболоченої заплави (рис. 1). Городище займає майданчик округлої форми (діаметром близько 100 м), із заходу та півдня обмежений ровом. У ХІХ-ХХ ст. на території, так званого городища існував поміщицький маєток, від якого вціліли залишки окремих цегляних споруд.

Вперше городище згадується О. М. Лазаревським у 1893 р. . Існує припущення, що це – місто Уненіж, згадане в Іпат’євському літопису під 1147 р.

З півдня, заходу й сходу до городища в ур. Комуна примикає посад. Він розташований при вигині невисокої тераси правого берега р. Остер, що в цьому місці повертає з півночі на захід. Це підвищення з півночі та заходу огинає неглибока низовина шириною 30-50 м, за якою культурний шар поселення продовжується в північному, південному та західному напрямках. Загальна площа посаду – до 13 га.

Згідно матеріалам попередніх досліджень, культурний шар пам’ятки має потужність понад 1 м, слабко насичений знахідками. Пам’ятка багатошарова, датується добою неоліту (VI–III-е тис. до н.е.), бронзи (II-е тис. до н.е.), раннього залізного віку (VII–III ст. до н.е.) та ХІ – серединою ХІІІ ст. На території посаду також було виявлено залишки забудови (господарські будівлі, ями) ХІІ – ХІІІ ст.

В ході археологічних досліджень 2011-2013 рр. було досліджено близько 200 м2, але не значна кількість археологічного матеріалу, невеликий рів та відсутність житлових об’єктів ставить під сумнів існування потужного городища чи великого населеного пункту.

Автор(-и): Кедун І. С., Пархоменко О. Г.