Поселення «Селище»

Датування: ІІ-І тис. до н.е., ХІІІ-ХIV ст
Охоронний № : 856
Адреса: На 0,3 км північно-західніше від західної околиці м. Ніжина, правий берег р. Остер, межує з вул. Околичною
Категорії: Пам'тки археології;
Доба: Давньоруська; Бронзова; Післямонгольська;

Поселення відкрите у 1990-х рр. О. С. Морозовим вході археологічних розвідок на західній околиці м. Ніжина. В ході збірки підйомного матеріалу було виявлено декілька плям та встановлено, що поселення являється двошаровим.

Відкрите О. С. Морозовим. Поселення розташоване на підвищеній ділянці та схилах пагорба, що знаходиться на правому березі р. Остер, в місці з’єднання річкової заплави з болотом Смолянка (нині меліороване). Культурний шар фіксується 4 ділянками (мал.8):

1. Західна (375Х100 м) – розташована вздовж західного схилу пагорбу. Підйомний мате-ріал представлений уламками ліпної кераміки доби бронзи та раннього заліза (ІІ-І тис. до н.е.).;

2. Південно-східна (200Х75 м) – розташована вздовж східного схилу пагорбу. Підйомний матеріал представлений уламками ліпної кераміки ІІ-І тис. до н.е.;

3. Східна (120Х75 м) – розташована на схилах мисоподібного виступу на протилежному березі ставка. Підйомний матеріал представлений уламками ліпної кераміки ІІ-І тис. до н.е.;

4. Центральна (200Х200 м) – займає центральну, найбільш підвищену частину пагорбу.

Підйомний матеріал представлений фрагментами ліпної кераміки ІІ-І тис. до н.е., уламками кругового гончарного посуду післямонгольського часу (друга половина ХІІ-ХІVст.) та пізнього часу (ХVІІІ-ХІХ ст.). Центральну ділянку пам’ятки займають приватні будівлі та городи по вулиці Околичній (колишній хутір “Селище” на місці однойменного урочища). Топонім «Селище» на північно-західній околиці Ніжина відомий із другої половини XIX ст. [Морозов, 2007, с. 20-21; Ситий, 2005, с. 13-14].

Археологічних розкопок на території пам’ятки не проводилося. Знаходиться під наглядом.

Автор(-и): Кедун І. С., Пархоменко О. Г.