Миколаївський собор

Dating: 1658 р
Protection # : 823
Address: вул. Батюка, 16
Categories: architectural monument;
Epoch: the Cossack Age;
Personalities: Іван Золотаренко; Василь Золотаренко;
show on the map

Одна з найдавніших мурованих споруд періоду раннього бароко на Лівобережній Україні. Хрестоподібна, всефасадна, пятибанна мурована споруда. Побудована на кошти ніжинських козаків. Собор є окрасою та архітектурною домінантою старого міста. Сучасний вигляд має з часів реставрації 1980-1986 рр.

Миколаївський собор - одна з найдавніших мурованих споруд періоду раннього бароко на Лівобережній Україні. Хрестоподібна, всефасадна, п’ятибанна мурована споруда. Побудована на кошти ніжинських козаків. Собор є окрасою та архітектурною домінантою старого міста. Саме довкола нього складається архітектурний ансамбль Соборної площі: двоярусна дзвіниця з невеличкою каплицею (не збереглися), торгівельні ряди, що належали церкві, церква Іоанна Предтечі (зараз – міський будинок культури). Дзвін для дзвіниці собору вагою 400 пудів було відлито у 1758 р. на ніжинському мідноливарному заводі братів Чернових. Храм був прикрашений різьбленим, позолоченим іконостасом, виконаним артіллю місцевих майстрів. «Списася іконостас сей Василий Реклинский». Собор неодноразово горів – у 1754, 1773 та 1798 роках. Перебудовувався у другій половині ХІХ ст., внаслідок чого втратив частину цегляного декору та отримав нову форму куполів.

Author(-s): Діденко Т.О.

Location on the map