Будинок колишнього окружного суду

Dating: І половина ХІХ ст
Address: вул. Гребінки,4
Epoch: the Imperial epoch;
Personalities: О.М.Лазаревський;
Categories: historical monument; architectural monument;
show on the map

Будинок в якому у 1874 р. був відкритий окружний суд 3-ї категорії. Суд мав два відділення – кримінальних та цивільних справ. Він являв собою суд першої інстанції для всіх станів. В цьому суді працював видатний історик О.М.Лазаревський, знаний дослідник історії Лівобережної України часів Гетьманщини

У 1874 році в Ніжині було відкрито окружний суд 3-ї категорії. Суд мав два відділення – кримінальних та цивільних справ. Він являв собою суд першої інстанції для всіх станів і розглядав справи, які входили до компетенції мирових суддів.

У 1874 році наказом Міністерства Юстиції на посаду голови Ніжинського окружного суду був призначений І. Щербачов, а на посаду члена окружного суду – О.М.Лазаревський (1834-1902). Працюючи у судовому відомстві, паралельно вивчав архівні документи з історії Лівобережної України XVII-XVIII ст. Особливий інтерес для нього становили архіви Генеральної військової канцелярії та Чернігівської казенної палати.

Author(-s): Діденко Т.О.

Location on the map